Madocsa településfejlesztési és településrendezési dokumentumai

      TÁJÉKOZTATÓ

Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció

Örökségvédelmi hatástanulmány

Környezeti vizsgálat

Arculati kézikönyv

Településképi rendelet

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Madocsa község helyi építés szabályozásáról szóló 7/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Madocsa Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Terve IV. kötet - Helyi Építési Szabályzat Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (VII.3.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatáról

Madocsa Szabályozási Terve Módosításokkal Egységes Szerkezetbe foglalva

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 153/2018. (XII. 10.) határozata Madocsa község Településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról