Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elérhetőségek:

7026 Madocsa, Fő u. 22.

Telefonszám: 0675-701-000    (munkanapokon 7:30 – 15:30)

Intézmény vezető: Tarczal Gyuláné

Madocsa Önkormányzata, a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosít. Személyes gondoskodás keretében az alapszolgáltatások biztosítása érdekében Alapszolgáltatási Központot működtet 2010 óta.

 

Alapszolgáltatási Központ

Feladatai közé tartozik:

  • Idősek nappali ellátása
  • Szociális étkeztetés
  • Házi segítségnyújtás
  • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Nappali ellátás – Idősek Klubja

  • Nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napköziben tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatokra, a szabadidő kulturált eltöltésére, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, rendszeres egészségügyi gondozásra.

Szolgáltatási elemek:

   • Tanácsadás
   • Készségfejlesztés
   • Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
   • Étkeztetés
   • Esetkezelés
   • Felügyelet
   • Gondozás

Házi segítségnyújtás:

  • A házi segítségnyújtás során a madocsai lakosok segítése történik, lakóhelyükön önálló életvitelük fenntartásával. Ennek keretein belül lehetőség van arra, hogy az ellátásukban segítséget igénylők meleg ételhez jussanak, bevásároljanak számukra, a házi gondozónők elvégezzenek kisebb háztartási munkákat, bonyolítsák az ellátottak ügyeit stb.

Szociális étkeztetés:

  • A szociális étkeztetés keretében azok a szociálisan rászorultak részesülnek ellátásban, akik önmaguknak, illetve eltartottjaik számára ezt tartós, vagy átmeneti jelleggel biztosítani nem tudják.

Étkeztetés kérhető helyben fogyasztásra, kiszállítással, illetve elvitelre.

Jelrendszeres házi segítségnyújtás:

  • A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek részére, az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzet elhárítása. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybe vevő személynél történő gyors megjelenésre, és segítségnyújtásra. A helyszínen történő haladéktalan megjelenés, a segélykérést kiváltó probléma megoldására azonnali intézkedés megtétele. Szükség esetén egészségügyi, vagy más szociális ellátás kezdeményezése.

A szociális alapellátás intézményei hétfőtől-péntekig működnek, 7:30- 15:30-ig.

A fent említett telefonszámon bárki kérhet információt, segítséget tagságtól függetlenül.