Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cím: 7026, Madocsa, Kossuth u. 2

Intézményvezető: Zemkóné Horváth Zsuzsanna

Telefon: +36 75/330 156 

Email: madoktat@gmail.com

 „neveljétek a gyermekeket az Úr tanítása és intése szerint”

(Efezus.6,4)

Szeretettel köszöntünk minden érdeklődőt

a Madocsai Református Egyházközség által fenntartott közoktatási intézmény, a Madocsai Református Általános Iskola, minden dolgozója és tanulója nevében.

A Magyarországi Református Egyház által működtetett iskolánk célja, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni. Olyan magyar reformátusokat kívánunk nevelni, akik tudják, hogy Kiben és miért hisznek. Akik képesek a hit ajándékának elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok megszerzésére, felelős helytállásra.

A település egyetlen iskolája szépen felújított épületben működik, a környező településekről is nagyon könnyen megközelíthető.

Minden évfolyamon egy, kis létszámú osztály tanul. A tantermek tágasak, jól felszereltek. Kémia, informatika szaktanterem és nyelvi labor segíti a tanítás-tanulás folyamatát.

A gyerekeknek sok közösségi élményben is részük van a tanév folyamán. Színházba, múzeumba járnak, kirándulnak, szakköri és sportköri foglalkozásokon vesznek részt. A Csendesnapokon, Családi napokon, Családi Istentiszteleteken pedig az iskolán kívüli közösséggel, a gyülekezettel is közelebbi kapcsolatba kerülnek.

Az iskola mindennapjairól, az intézményről további tájékoztatást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken: