Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cím: 7026 Madocsa, Paksi út 19.

Óvodavezető: Molnárné Kiss Éva Anita

Telefonszám: +36 75/330 074

E-mail cím: madocsaovi@gmail.com

Madocsán óvodánk 1936 óta működik és a Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde  nevet viseli.( korábban Madocsai Kölyökkuckó Óvoda)   Az épület 3 barátságos csoportszobája korszerűen, a mai igényeket kielégítően működik, mindegyikben található galéria is. 3 részben osztott csoportban (Süni csoport, Pillangó csoport, Katica csoport) fogadjuk a gyermekeket, 75 férőhellyel rendelkezünk. Óvodánkhoz nagy udvar tartozik lombos fákkal és sok játékkal, amelyek a gyermekek kényelmét, biztonságát, fejlődését, mozgás- és játékigényének kielégítését szolgálják.

A Madocsai Óvodásokért Közalapítvány” támogatja intézményünket, és évek óta azt a célt szolgálja, hogy gyermekeink minél esztétikusabb játékeszközökkel tevékenykedhessenek.

A nevelési programunkat 1999-ben készítettük el az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szerint, szem előtt tartva az abban megfogalmazott értékeket.
A
Tevékenységközpontú Nevelési Programunk középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést, azaz gyermekközpontú – és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeli.

Célunk a 3-6 éves korú gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése és az életre való felkészítés. A játék és a tanulás, a társas és a közösségi tevékenységek, a munka- és a szabadidős tevékenységek, amelyek komplex módon fejlesztik a gyermeki személyiséget. Tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakítását, gondoskodik a gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Figyelembe vesszük a gyermekek testi, szociális és értelmi képességeit. A gyermeki közösségben az egyéni fejlettségnek és életkornak megfelelő tevékenységek végzéséhez teret, időt és eszközöket biztosítunk, különös tekintettel a szabad játékra.

Egyaránt megfelelő gondozást, ellátást kapnak a különleges figyelmet igénylő gyermekek (köztük a tehetségígéretek is). Befogadó intézményként a szülőkkel szorosan és folyamatosan együttműködve biztonságos környezetben neveljük a sajátos nevelési igényű, a hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket. A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, közösségbe való beilleszkedését segíti a többi gyermekkel való, integrált nevelés.

Fontos feladatunknak tartjuk a gyermek megismerésén alapuló egyéni fejlesztést, ezzel összefüggésben a szülőkkel való partneri együttműködést, a családias, érzelmi biztonságra épülő óvodai nevelést. Az életre való felkészítést tapasztaláson keresztül, személyes élménnyé formálva biztosítjuk a gyermekek részére. Tevékenységbe ágyazott, játékos formában fejlesztjük a gyermekek beszéd- és mozgáskészséget, értelmi képességeit, gondolkodását, a különböző matematikai készségeit, művészeti-, kulturális tevékenységekkel összefüggő -, ill. szociális készségeit.

Óvodánk életében hangsúlyosan jellennek meg az ünnepek, hagyományok, biztosítva ezzel a közös élményszerzés lehetőségét és a közösséghez való tartozás érzését. Az óvodai élet hagyományai közé tartozik a szülinap- és névnap megünneplése, a Mikulás, az Anyák napja, a Gyereknap, a Ballagás, és a Szüreti Bál.

1957 óta kerül megrendezésre az óvodai szüreti bálunk, amelyet egész nyáron nagy felkészülés előz meg mind a pedagógusok, mind a gyermekek részéről. Ez a nap szülői segítséggel valósul meg, a gyermekek hagyományos népviseletbe öltöznek (csőszleány, csőszlegény, bíró, bíróné), és bemutatják szüreti hangulatot idéző mondókáikat, dalos játékaikat a várva várt vendégeknek, szülőknek, rokonoknak, barátoknak.

Hagyományokhoz kapcsolódó ünnepeink a Karácsony, a Farsang, a Húsvét. Nemzeti ünnepünk Március 15-e, ünneplésével célunk a hazaszeretetre nevelés, a nemzeti identitástudat fejlesztése.

Fontosak számunkra a természet ünnepei is, melyek óvodánkban az Állatok Világnapja (okt. 4.), a Víz Világnapja (márc. 22.), a Föld Napja (ápr. 22.), valamint a Környezetvédelmi Világnap (jún.5.).

Hangsúlyt fektetünk a gyermekek környezettudatos viselkedésének megalapozására. Igyekszünk megismertetni a környezet- és természetvédelem alapjait. Fenntarthatóságra nevelünk (takarékoskodunk a vízzel, az árammal, a papírral, szelektíven gyűjtünk és komposztálunk, etetjük a madarakat, gondozzuk virágoskertjeinket). Kiemelt feladatunk az egészséges életmód szokás-, és szabályrendszerének kialakítása.

A Madocsai Csillagvirág Óvoda és Mini Bölcsőde

nevelőtestülete 

Dokumentumok: