Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

 

1000 éves falu emlékmű

Cím: Madocsa, Fő u. 24.

A Községháza előtti utcafronton található meg Madocsa 1000 éves fennállásának évfordulójára készített emlékmű.

2019-ben az 1000 éves ünnepségsorozat keretében a millenniumi szüreti napon avatta fel az Önkormányzat az emlékművet.

Az emlékhelyen a falu 1019-es írásos említésének hivatkozása van felvésve egy gránit emlékoszlopra. Az emlékmű tövénél egy időkapszulát helyeztek el. Ebben a falu civil szervezeteinek, egyesületeinek, intézményeinek üzenete, némi aprópénz és egy pendrive kapott helyet Madocsa jelenlegi arcát megörökítő fotókkal.

 

1000 éves emlékmű

 


 

I. világháborús emlékmű

Cím: Madocsa, Fő u. 24.

Polgármester hivatal előtti fákkal övezet kertben található Kisfaludi Strób Zsigmond 1939-ben felállított alkotása.

Az I. világháborúban hősi halált halt katonák emlékére készült emlékmű, amelyre 72 madocsai hős neve lett felvésve. Közülük 32 vitézségi éremmel lett kitüntetve.

Az emlékszobor egy kis parkban áll magas talapzaton, az obeliszkre emelt, kardra támaszkodó turult megjelenítő emlékmű, amely a legáltalánosabb emlékműtípus, az emlékoszlopos turul kategóriájába illeszthető.

Az emlékmű avatásán Madi Kovács Imre főispán tartott beszédet, ebből egy idézet:

„Adja Istenünk, hogy ez a kőből faragott Turul mielőbb megelevenedve szárnyra kapjon, messze- repülve szálljon a Kárpátok bérceire, körül az ezeréves határokra, örök mementóként: Ne bántsd a magyart!”

 

 


 

II. világháborús emlékpark

Cím: Madocsa Temető u.  890 hsz.

Madocsán a település központjában található az az emlékpark, amely a második világháborúban elhunytak hozzátartozóinak pénzéből épült 1990-ben. A gondozott park egyik dísze a településnek.
A park csúcsában egy szoborcsoport áll, mely Bakos Ildikó szobrászművésznek és Sáros Lászlónak, a falu főépítészének tervezésében készült. A csoport élén egy vasszerkezetből készült – mondhatni furcsa alakú – angyal látható. Nem véletlenül ábrázolta a művész torznak, hiszen – mint mondják – ő a halál arkangyala. A kompozícióban az említett arkangyal mögött két fából készült szobor kapott helyet, két másik arkangyal. Ha a főútról nézzük a teret, akkor a szobor- csoport háromszög alakúnak látszik. A szemlélődőt ténylegesen valamiféle negatív hangulat fogja el.
A szobroktól a tér felé eső részen több facsonk látható. Ezek a megcsonkított családokat jelképezik. Mögöttük sorakoznak fel a sírok, melyek a második világháborúban elesett madocsaiakra emlékeztetnek. A sírdomborulat előtt egy kis tábla jelzi az elesettek nevét.

 


 

Trianoni emlékmű

Cím: Madocsa, Fő u. 24.

A Trianoni békediktátum 100. évfordulójára állított emlékmű az I. világháborús emlékparkban kapott méltó helyett.

2020. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján pontosan 16:32-kor (100 éve ebben az időpontban írták alá a gyalázatos békeszerződést a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban) megszólaló gyász harangok kíséretében kezdődött a megemlékezés, amely során Baksa Ferenc polgármester úr beszédét követően leplezte le a Trianoni emlékművet.

Az emlékmű egy dél-afrikai gránitkőből, korszerű számítógépes tervezés alapján, homokfúvásos technikával készült. A felajánlásból készített Trianoni emlékmű Bojás János kőfaragó mester műalkotása.

Trianoni emlékmű

 


 

Millenniumi emlékpark

Cím: Madocsa, Paksi u. 548/4 hrsz.

Az ezredik évfordulóhoz közeledve a Képviselő-testület döntése értelmében került sor a Paksi utcai park felújítására.
Gelencsérné Tolnai Klára az emlékpark építéséről így emlékezett vissza: „Mindenképpen valami maradandót szerettünk volna létrehozni, ami tükrözi az elmúlt 1000 évet, és egyben emléket is állít neki. Így esett a választás egy faragott kapu felállítására. A díszkapu elkészítésére Törő György fafaragó népi iparművészt kértük fel. Úgy gondoltuk, hogy ez a kapu remekül szimbolizálja az új évezred kezdetét, és érzékletesen ábrázolja az egyik évezredből a másikba történő átlépés mozzanatát. A park átadási ünnepségét összekapcsoltuk a Magyar Kormány által államiságunk ezredik évfordulója alkalmából a falunak adományozott Magyar Millennium 2000 feliratú emlékzászló átadási ünnepségével.
Az átadási ünnepségen elhangzott az a fontos, ünnepi gondolat, miszerint a zászló felemeli tekintetünket, erőt, önbizalmat, biztonságot ad.
Méltó formában fejezi ki múltunkat, és reménnyel tölti el jövőváró szívünket, lelkünket. Reménységünk szerint a faragott díszkapu is hasonlóan méltó emléket állít Madocsa település múltjának, és egyben egy biztató, sikeres jövőt is jelent a településen élők, valamint a településre látogató vendégek számára egyaránt.

 


 

Böde Dani dicsőségfal

Sarki kocsma

Cím: Madocsa, Bölcskei u. 2.

A Sarki kocsmában található meg a lassan zarándokhelynek számító Böde Dani dicsőségfal.

A sportszeretőknek érdemes betévedni és megcsodálni a relikviákkal teli tűzdelt falat.   Jobbnál jobb cikkeket olvashat itt az ember Böde Dániel eddigi elért eredményeiről és pályafutásáról. 

Az idelátogatók a helyiektől is kaphatnak információkat Dani életútjáról, mert a kocsmában mindig akad olyan vendég, aki egy-két jó sztorit el tud mesélni róla. A szerencsésebbek pedig személyesen is összefuthatnak Böde Dániellel.