Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hírek

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portálszolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyeka hét minden napján.Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.

Tovább

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.

Azonlineelérhető Önkormányzati Hivatali Portálnemcsak magánszemélyeknek, hanemavállalkozásoknakis megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról,gyorsanéskényelmesen intézhetőkazönkormányzatiügyek. Az elektronikusügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat,hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is

Tovább

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletrendelkezéseivel, Madocsa Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Tovább

KÖZLEMÉNY: Homok és kavicsbánya – környezeti, hatásvizsgálati eljárásról

3Helyi Esélyegyenlőségi Program(HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletrendelkezéseivel, Madocsa Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Tovább

MADOCSA TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE – TERVEZET

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze; Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság; a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft;a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

Tovább

Közterület filmforgatási célú hasznosításának díja

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról szóló 3/2009.(III.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 9/2016.(X.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklete szerint Madocsa településen a filmforgatási célú közterület használat díja 2016. október 4. napjától az alábbiak szerint alakul:

Tovább