Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lakossági Tájékoztató

TISZTELT MADOCSAI LAKOSOK!

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Madocsa településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű

 A Munkaerő-felmérés a KSH legnagyobb folyamatos lakossági adatgyűjtése, amelynek célja, hogy összehasonlításra alkalmas adatokat szolgáltasson az ország munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatottságról és a munkanélküliségről. Negyedévente körülbelül 36 ezer háztartást kér fel a KSH, hogy válaszoljon kérdéseikre. Az adatszolgáltató háztartások véletlen mintavétellel kerülnek kiválasztásra az ország különböző településein.

A foglalkoztatáspolitika kialakításához feltétlenül szükséges a munkaerőpiac minél mélyrehatóbb ismerete: hányan dolgoznak a gazdasági élet különböző területein, és általában mennyi időt töltenek munkavégzéssel, hányan keresnek, de nem találnak munkát, hányan szeretnének még dolgozni, és erre képzettségük, szakképzettségük, családi kötöttségeik alapján milyen esélyük van.

A munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos kérdések egy része a fennálló nyilvántartások, az intézményektől, vállalkozásoktól gyűjtött adatok alapján megválaszolható. Sok kérdésre azonban csak úgy tudunk felelni, ha közvetlenül a lakossághoz fordulnak információkért. Így tudhatják meg pl. azt, hogy hányan folytatnak jövedelemszerző tevékenységet, hogy hány olyan ember van, aki jelenleg valamilyen okból (tanulás, családi kötöttségek stb.) nem tud munkát vállalni, de a közeljövőben már lehet, illetve kell arra számítani, hogy munkavállalóként jelentkezik. Ugyancsak ilyen módon nyerhetnek információt arról, hogy különböző összetételű családokban hogyan összegződnek, milyen súllyal jelentkeznek a foglalkoztatottság jelenlegi helyzetéből adódó problémák, a munkanélküliség okozta gondok. A munkaerő-felmérés ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kíván válaszolni.

Munkaerő-felmérés (MEF) célja összességében a foglalkoztatottság és a munkanélküliség folyamatos számbavétele, valamint jellemzőinek feltérképezése. Ezen kívül a felmérés kiterjed a munkaképes korú, ámbár a munkaerőpiacon jelen nem lévő személyek számbavételére, valamint jellemzőinek megismerésére is.

Hasonló tartalommal adatgyűjtés folyik az Európai Unió minden országában, az országok által gyűjtött adatokat az Eurostat összegzi, amelyekből országos és európai mutatókat számolnak ki. A munkaerő-felmérés a lakosság körében végzett reprezentatív adatgyűjtés. Az adatgyűjtés során az ország különböző területein, településein, véletlenszerűen kiválasztott címeken élő magánháztartásokat kérdez meg a KSH. Az általuk megadott információkat kizárólag statisztikai célokra használják. Ez azt jelenti, hogy a begyűjtött adatokat összesítve, bizonyos ismérvek (foglalkozás, háztartásnagyság stb.) szerint csoportosítva dolgozzák fel és publikálják.

Mint a Központi Statisztikai Hivatal minden adatgyűjtésénél, a háztartásokra, a személyekre vonatkozó egyedi adatok az adatvédelmi törvény hatálya alá tartoznak, ezek sem a magánszemélyek, sem bármilyen intézmény számára nem hozzáférhetők, s az egyedi azonosítók a feldolgozást követően törlésre kerülnek.

Az adatgyűjtés folyamatos, egy negyedéven belül más-más címeken történik. Egy adott címet 6 egymást követő negyedévben kérnek fel adatszolgáltatásra, vagyis egy-egy háztartás másfél évig marad a mintában. A kérdéseket lehetőleg az összeírt személyeknek kell megválaszolni, de a háztartás más nagykorú tagja is válaszolhat, amennyiben jól ismeri az érintett személy jellemzőit, illetve munkakörülményeire vonatkozó adatait.

 Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérjük, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közlik.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak további felvilágosítást.

Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

Kérem, hogy együttműködésével járuljon hozzá a felmérés sikeres végrehajtásához!

 

Madocsa, 2021. április 6.

Dr. Orbán Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tisztelettel: Tóth rózsa

aljegyző

 

 

Tetszik? Ossza meg másokkal is!