Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Paksi Rendőrkapitányság balesetmegelőzési pályázatot hirdet

A Paksi Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága „Hogy látjuk mi!” címmel
balesetmegelőzési pályázatot hirdet Paks város és illetékességi területén élő személyek
számára. Az alkotóktól olyan kreatív és figyelemfelhívó pályaműveket várunk, amelyek
alkalmasak a különböző, közlekedésben résztvevő csoportok közlekedési kultúrájának
fejlesztésére, pozitív irányú befolyásolására, a közlekedés sokszínűségének kifejezésére. A
beküldött pályamű mondanivalója járuljon hozzá a biztonságos közlekedés népszerűsítéséhez
(pl.: a sebességtúllépés, alkoholos befolyásoltság alatti vezetés veszélyeinek felismeréséhez,
a biztonsági öv használatának fontosságához, a halálos kimenetelű közlekedési balesetek
számának csökkentéséhez).
Pályázni három korcsoportban lehet.
– Óvodás és alsó tagozatos gyermekek részére a feladat meghatározás:
A feladatsor első részében a fényképes feladványok közül ki kell választani a helyes
megfejtéseket. A második részben egy, a pályázó számára ismert közlekedési tábla rajzát kell
készíteni, lefényképezni, majd feltölteni a pályázat elektronikus címére.
A rajzoknál az alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj,
diópác, szénrajz, kollázs.
– Felső tagozatos és középiskolás tanulóknak szóló projekt:
Felső tagozatos és középiskolás diákok feladata fényképen megjeleníteni a pályázat mottóját:
„Hogyan látjuk mi!”. Olyan fényképeket és a képekhez tartozó üzeneteket várunk a pályázatra,
amelyek ráirányítják figyelmet a veszélyesnek ítélt közlekedési élethelyzetekre,
tevékenységekre, szituációkra, útszakaszokra.
– Szépkorú lakosoknak szóló projekt:
Szépkorúaknak szóló feladat fényképen megjeleníteni a pályázat mottóját: „Hogyan látjuk
mi!”. Olyan fényképeket és a képekhez tartozó üzeneteket várunk a pályázatra, amelyek
ráirányítják figyelmet a veszélyesnek ítélt közlekedési élethelyzetekre, tevékenységekre,
szituációkra, útszakaszokra.
Pályázati feltételek: Minden olyan magyar állampolgár pályázhat, aki Paks Város vagy
illetékességi területén él, és aki a pályázatkiírók feltételeit elfogadja. A pályázaton digitális
fényképezőgéppel – akár mobiltelefonnal – készített színes vagy fekete-fehér fotókkal, lehet
részt venni.
A pályázaton csak olyan felvételekkel lehet indulni, amelyeknek egyedüli és kizárólagos
szerzője a pályázó. Egy pályázó legfeljebb egy fotóval pályázhat. A felvételnek Magyarország
területén kell készülnie. Nem lehet pályázni olyan felvétellel, amely más fotópályázaton vagy
pályázatokon dobogós- vagy különdíjas helyezést ért el. Kizárásra kerülnek a pályázatról azok
a képek, amelyek dátummal vagy egyéb – a készítő kilétére utaló – felirattal vannak ellátva.
Ugyancsak kizárásra kerülnek azok a képek, amelyekről látni lehet, hogy készítője a
közlekedésbiztonságot veszélyeztetve készítette a felvételt. A felvételek nem sérthetik
harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók
mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból
fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a
kiírót a jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. A pályázaton való részvétellel a készítő a
beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a
pályázat kiírói részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát,
valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való
felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy
hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való
másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló
többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve
törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása
közlekedésbiztonsági szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy a pályázat kiírói szervezetek
nyilvános felületein szerepeljen, vagy felhasználásra kerülhessen. A művek felhasználási
jogának átengedése térítésmentesen történik.
A pályázatra beküldendő felvételek technikai paraméterei: a képeket JPEG formátumban kell
beküldeni. A kép mérete nem haladhatja meg a 1 Mb-ot.
Amennyiben a bírálóbizottság tudomására jut, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti
szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.
A beküldendő képek azonosítása: a pályázatra beküldött képek mellé adatlapot kell kitölteni.
Az adatlapon fel kell tüntetni: a kép címét, a kép üzenetét és készítőjének nevét, valamint a
kép készítésének idejét, helyét és a pályázó elérhetőségét.
Minden olyan magyar állampolgár pályázhat, aki a pályázatkiírók feltételeit elfogadja.
A kiíró illetékességi területén lévő települések: Paks, Dunakömlőd, Gyapa, Csámpa,
Németkér, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Tengelic, Tengelic-Szőlőhegy, Juliamajor, Jánosmajor,
Kajdacs, Pusztahencse, Nagydorog, Uzd, Sárszentlőrinc, Györköny, Bikács, Pálfa, Dunaföldvár, Madocsa, Bölcske.

 

Pályázati leírás:

https://drive.google.com/file/d/1pWylGXN-Fvz8ghASBmZgJFXBIYOtSNBk/view?usp=sharing

Óvodásoknak és alsó tagozatos gyermekeknek szóló pályázat elérhetősége:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7rZcvz6A2OdbDAhx11OeJFPU3yqGamUl4xBi3nPI58Ouzww/viewform?usp=sf_link

Középiskolás és Szépkorúaknak fotópályázat elérése:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoaz9RfcCzSleprQ5g-ddjjvtO9jzsCkbE_yynVB4QbL-ZaA/viewform?usp=sf_link

Tetszik? Ossza meg másokkal is!