Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Egyéb kategória

MADOCSA TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE – TERVEZET

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze; Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság; a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft;a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

Tovább