Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

II. világháborús események Madocsa térségében

II. világháborús események Madocsa térségében

Mint Magyarország többi települése, így 1944 áprilisáig Madocsa sem tapasztalt közvetlenül a háború eseményeiből. Az itt élő hozzátartozókban azonban még közvetlenül élt és vérzett a doni harcokban hősi halált halt, eltűnt vagy megsebesült áldozatok emléke. A szövetségesek amerikai 15. légi hadserege valamint az angolok 205. bombázó csoportja 1944. április 3-án intézett támadást magyar területeken fekvő célpontok ellen. Célpontjaik között szerepeltek repülőgépgyárak, olajfinomítók, vasúti csomópontok, de ezzel egy időben megkezdődött a Duna elaknásítása is, hogy ezzel akadályozzák a németek Dunán folyó hadianyag szállítását. Ennek következtében számtalan hajó süllyedt el a megyével határos Duna-szakaszon és sok civil hajós veszítette életét a folyamba telepített aknák robbanásaitól.

A csendőrség jelentése szerint Madocsánál az első ellenséges tevékenységet 1944. április 13-án tapasztalták, amikor egy a Duna felett alacsonyan repülő aknarakó repülőgép tüzet nyitott a fedélzeti fegyvereivel két kikötött vízimalomra, majd aknáit a Bölcskénél telepítette a folyam medrébe 40-50 méter magasról. A nyár folyamán több aknát is semlegesítettek a hartai oldalon. Több esetben találtak a település környékén leszórt röplapokat és az ellenséges gépekről lehulló felszerelési tárgyakat, amelyek kárt a településen nem okoztak.

A földi harcok 1944 októberében érték el a települést, amikor a solti-hídfőben folyó harcok felerősödtek. Madocsánál a magyar 1. tábori tüzérosztály építette ki állásait a Duna irányába, a tüzérek is a településen voltak elszállásolva. Madocsát jelentősebb veszteség ekkor nem érte.

A Tolna megyét elfoglaló szovjet csapatok 1944. november 30-án érték el Madocsát, ahol még mindig az 1. tábori tüzérosztály két ütege, valamint a magyar 42. gyalogezred egyik zászlóalja volt beásva. A november 30-ról december 1-re virradó éjszaka lefojt harcokban 17 magyar katona esett el, feltehetően a fenti alakulat ok katonái voltak. A visszaemlékezések szerint a magyar katonák közül többet is borzalmasan megkínzott állapotban találtak meg a part menti erdőben. A szovjet veszteség nem ismert.

A madocsai füves repülőteret a szovjet 17. légi hadsereg bombázó-, vadász- és csatarepülő-ezredei 1944 decembere és 1945 márciusa között használták.  Innen hajtották végre bevetéseiket a Balaton és Budapest térségében folyó harcokban a német és magyar célpontok ellen az amerikai gyártású, de szovjet személyzettel repülő kétmotoros Douglas A-20 Bostonok és a szovjetgyártású egymotoros Iljusin Il-2-es csatarepülőgépek. A Jakovlev Jak-9-es, Jak-1-es és Jak-3-as, valamint a Lavocskin La-5-ös és La-7es vadászrepülőgépek folyamatosan indultak innen bevetéseikre. A repülőtér üzemelésének mintegy négy hónapjában harmincnál több szovjet repülőgép semmisült meg a bevetésből visszatérve vagy felszállás közben bekövetkező balesetekben.
Az egyik, a települést is érintő baleset 1945. február 3-án történt. A késő délutáni órákban bevetésről visszaérkező Lavocskin La-5-ösöket és Ilsusin Il-2-eseket hirtelen leszálló talaj menti köd fogadta. Kétségbe esetten igyekeztek megtalálni a leszállómezőt azonban ez nem mindenkinek sikerült. Négy Il-es sikeresen hasra szállt a falu közelében, azonban három La-5-ös vadászrepülőgép megsemmisült, kettőnek a pilótája hősi halált halt, harmadikuk sérülés nélkül úszta meg gépének megsemmisülését.

A két hősi halált halt pilóta közül a fehér „23” oldaljelű Lavocskin La-5-össel repülő Zacsinjajev alhadnagy gépének szárnyával az Öreg utca 284. (ma Fő utca 31. sz.) egy alacsony fordulóban elakadt a háztetőben. A gép a ház udvarába csapódva felrobbant. A leomló tetőszerkezet maga alá temette egy 5 éves kislányt, Csepreghi Juliannát, aki halálos sérüléseket szenvedett ez által.

A katasztrófák során mintegy húsz fő a szovjet pilóták és a műszaki személyzet közül. Őket előbb Madocsán, majd később a dunaföldvári szovjet hősi temetőben helyezték végső nyugalomra.

 

Forrás:
Tálosi  Zoltán – Háborús évek 1941-1945; Légiesemények és harcok Tolna megyében

Tetszik? Ossza meg másokkal is!